RSS

Category Archives: september 2015

منطق روز قیامت

:مسلمانان میانه رو در مباحث به من میگویند
توبه کُن!
خدا میبخشد توبه کن!
میگویم : اگر توبه نکنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
میگویند : خدا جزایت را میدهد و در روز قیامت در آتش جهنم میسوزی!

بدیهی است که دیندار از خدای خود می هراسد بویژه از روز قیامت یا رستاخیز

اکنون من سوالی از مسلمانان یا دیندارانی دارم که معتقد به قیامت هستند.

چرا همواره دینداران یا پیشوایان شان تاکید بر این دارند که قیامت در صورتی اتفاق می افتد که دنیا را سراسر بدی / شَر فرا بگیرد؟؟
آیا این خود محرکی برای بوجود آوردن بدی ها نیست ؟ زیرا مومنین و مومنات میدانند که برای رسیدن به خدا یا روز رستاخیز میبایست تا جایی که در توان شان است بدی کنند تا قیامت برپا گردد.

ولی اگر دنیا به خوبی و خوشی پیش برود قیامت هرگز اتفاق نخواهد افتاد پس میبینم که خدا خود نیز منبع شَر هستی می باشد که تنها در صورتی ظاهر میگردد که دنیا را سراسر بدی فرا گرفته باشد
چرا نباید پایان دنیا به زیبایی هرچه تمامتر حداقل در باور دینداران باشد؟

 باوری که  ازهمان آغاز با بدی شروع شد و همواره این تصور را بر جامعه حاکم کرد که حتماً دنیا باید به سمت بدی یا شَر پیش برود تا قیامت برپا شود

شاید اگر تاکید می ورزیدند که در دنیا تا جایی که میتوانید خوبی کنید آن هنگام قیامت برپا خواهد شد نتیجه بهتری می گرفتیم.

رضا محبی

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 18, 2015 in september 2015

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به چه جامعه ای میتوان عنوان جامعه آزاد را داد ؟

چندی پیش کلیپی را مشاهده کردم که در یکی از میادین کشور آلمان در میان جمعیت اذان پخش کردند در انتها این کلیپ را به اشتراک خواهم گذاشت سوالی در ذهن نگارنده پدید آمد که بنا بر آنچه که آن را دموکراسی می نامند افراد هر جامعه ای آزاد هستند تا تمرین عقاید یا باورهای فردی خویش را به نمایش بگذارند یا به عبارتی دیگر انجام هر کاری که خطری متوجه افراد جامعه نگردد اما آیا یک یهودی هم در جامعه حال حاضر اروپا میتواند پرچم اسرائیل را تنها برای دقایقی بدور خود بپیچاند و چند گامی در طول و عرض خیابانی بردارد و قدمی بزند ؟

قطعاً نه !
…من با شما عهد می بندم که به 20 دقیقه نکشیده جنازه این فرد را خواهیم دید

به همین ترتیب به عنوان مثال مارش مذاهب آلت مرد پرستان در ژاپن چنانچه در یکی از کشورهای به اصطلاح آزاد صورت گیرد چه اتفاقی رُخ خواهد داد ؟

 آیا آزادی صرفاً حق مسلمین می باشد ؟ تا با ادای اذان که همانا تحمیل عقاید است عقاید هرکسی شخصیست پس دخالت نکنید دیگران را  به سکوت  وا میدارند

از نظرما جامعه آزاد جامعه ایست که در آن حتی اگر تمام جمعیت جامعه دارای یک دین یا عقیده واحد باشند در این میان یک فرد با دینی یا آئینی که صرفاً ایشان بدان باورمند هستند بتوانند آزادانه  بدون هیچگونه هراسی از افراد جامعه تمرین عقاید کنند

کلیپ پخش اذان

کلیپ پخش اذان در یکی از میادین کشور آلمان

رضا محبی

 
1 Comment

Posted by on September 15, 2015 in september 2015

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

آیا حجاب یک مصونیت است ؟

با توجه به خبرهای اخیر درمورد تجاوز و تاکید بیشتر مردم بر حجاب بیشتر بنده را بر این داشت که اشاراتی کوچک در این باره نمایم

تجاوز

بعد از انتشار چنین اخباری واکنشهای مردم بعد از کلی دشنام و ناسزا گفتن تاکید بر این میدارند که زن میبایست همواره خود را بپوشاند تا ئر جامعه ای که زندگی میکند مورد آزار اذیت   قرار نگیرد یا انواع تجاوز ها صورت نپذیرد؛ آیا واقعاً حجاب یک مصونیت است؟

 جامعه ای که مردم آن آزاد و بدون حجاب باشند به چه شکلی خواهد بود ؟؟
وقتی در جوامع اروپایی یا آمریکایی میبینیم باوجود نبود حجاب هیچگاه کسی به کسی تجاوز نمیکند (استثناه همیشه است) اما چرا در جوامعه اسلامی جایی که حجاب جزو اصول اخلاقی میباشد این فعل غیر انسانی به مراتب بیشتر  صورت میپذیرد ؟؟!

 در صورتی که در این جوامع نتیجه مطلوب تری را میبایست شاهد بودیم اما میبینیم که چنین نیست چرا؟؟
زیرا وجود حجاب باعث ایجاد تنش در افراد جامعه میشود از آنجا که زن نیازِ به این دارد که زیبایی بدن و سیمای خود را به نمایش بگذارد و مرد هم نیاز دارد که اینها را ببیند در عین حالی که این حق هر دو طرف است باعث رفع تنش در جامعه می گردد
وقتی این حق و نیاز را از هر دوطرف میگیرند باعث وجود این چنین رویدادهایی مثل تجاوز میگردد

 مردان نخست زیبایی های زنان را می بینند سپس به ارزشهای انسانی همدیگر می اندیشند اما تا آن هنگامی که حجاب حاکم برجامعه باشد شاهد چنین رویدادهایی خواهیم بود زیرا  ارزشهای انسانی دیگر جایگاهی نخواهند داشت و زیبایی تنها چیزی خواهد بود که برخی مردان  برای رسیدن به آن دست به هر کاری خواهند زد

 فلسفه حجاب که میبایست زن حجاب را رعایت کند وگرنه مرد شهوتی شده به او تجاوز میکند بیش از اندازه کور اندیشی طرفداران این فلسفه را  همچون آیت الله مطهری که کتابی نیز با   همین نام ” مسئله حجاب ” نوشته اند نشان میدهد

رضا محبی

 
3 Comments

Posted by on September 9, 2015 in september 2015

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: