RSS

Category Archives: december 2014

با نابودی اسلام دنیا ما چگونه خواهد بود؟

دیگر کسی‌ کسی‌ سنگسار نخواهد شد

طالبان از بین میروند

دیگر دستان کسی‌ قطع نخواهد شد

گروهک‌های اسلام گرا و بوکو حرام نابود میشوند

دیگر نفرت از درون مان دور خواهد شد

آخوند‌های شیعه و سنی محو خواهند شد

جنگ‌های مذهبی‌ دیگر وجود نخواهند داشت

دیگر بدون قوانین ضدّ بشری اسلام زندگی‌ خواهیم کرد

اعراب سعودی دیگر پول مفت به جیب نمیزنند

خرافه پرستی‌ و تازی پرستی‌ برچیده میشود

حقوق زنان پایمال نخواهد شد

و همه با صلح صفا بدون نفرت با همدیگر زندگی‌ خود را ادامه خواهیم داد

zakariaye razi

رضا محبّی

 
5 Comments

Posted by on December 31, 2014 in december 2014, januari 2015, january 2015

 

Tags: , ,

کپی کردن با پیشینه تاریخی‌

زمانی‌ که کودکی بودم در مدارس به ما سخنی از امام علی‌ در کتاب‌های درسی‌ بیان داشتند که همیشه برام سخن ارزنده‌ای بود و است؛ آن جمله این است

هرچه برای خودت نمی‌پسندی را برای دیگران نپسند
“What you do not wish for yourself, do not do to others.”

امروز گذری داشتم بر آثار کنفوسیس فیلسوف چینی‌ و بنیانگذار مکتب کنفوسیس،کنفوسیس در سال ۵۵۱ قبل از میلاد به دنیا اومده،ایشان در یکی‌ از آموزه‌های خود به نام ” قاعدهٔ طلائی ” که امروز مطالعه می‌کردم همین جمله (هرچه برای خودت نمی‌پسندی را برای دیگران نپسند) را در قبل از میلاد در آموزه‌های طلائی خود بیان داشتند که در دوران ابتدایی در کتب مدارس به اسم امام علی‌ مصادره به مطلوب شده است؛ به این نتیجه رسیدم که کپی کردن پیشینه تاریخی‌ داشته و دارد

رضا محبّی

 
Leave a comment

Posted by on December 4, 2014 in december 2014

 

Tags: , , , ,

 
%d bloggers like this: