RSS

Tag Archives: hijab

برقع مردانه و روز جهانی زن

روز زن را به تمام زنان آزاده تبریک میگویم؛بمناسبت روز زن برقع ای مردانه (روبند مردانه ای) را برای مردان طرفدار حجاب اجباری تدارک دیده ایم،زیبا و قابل حمل،این برقع چشمی برای مردان مسلمانیست که بدون حجاب مانند جانواران وحشی ممکن است به زنان حمله کنند

حجاب اجباری یکی از تحمیلات مردسالارانه و اسلامی بر جامعه زنان کشور ماست،حجاب فرهنگ نیست بلکه ضد فرهنگ است،حجاب درواقع توهین به مردان آن جامعه نیز است,به این معنی که زنان درآن جامعه احساس امنیت نمیکنند و مجبورند از خطرات  احتمالی حمله مردان به آنها خود را بپوشانند؛زن ,فیزیک بدنی و ظاهریش همانی است که میبینیم نباید انتظار داشت که خود را در گونی (برقع؛چادر و..) قرار بدهند تا مردان مسلمان تحریک نشوند،مردان مسلمان میبایست یاد بگیرند که زن یک انسان است و حق انتخاب پوشش اش را خودش تعین میکند واین امر؛امری اختیاریست نه اجباری؛لیکن اگر مردان مسلمان خیلی تحریک میشوند و این منجر به تجاوز و تعرض به زنان میشود,میتوانند از برقع چشمی که ارائه کردیم استفاده کنند

rooz zan borqa

بی تفاوتی درمقابل حجاب اجباری و سلب آزادی زنان،کمتر از سرکوب زنان نیست،هرچه زنان یک جامعه آزاد باشند،ان جامعه پویا تر خواهد ..بود و سطح تمام چیز در جامعه بالا خواهد رفت،از آموزش تا بهداشت و
هرچند ما به پوشش اختیاری باورمندیم اما حجاب اجباری هم مانند قوانین دیگر،وقتی تعداد مخالفین آن زیاد شود،حکومتها مجبور به حذف آن خواهند شد،قانون را مردم میسازند

پت: زنان نیمی از جامعه اند اما سازنده همه ان جامعه اند.از اینرو اگر میخواهید ملتی را بدبخت کنید،محیط رشد زنانش را از محیط های آموزشی به مسجد تغییر دهید

رضا محبی

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 9, 2017 in march 2017, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

آیا حجاب یک مصونیت است ؟

با توجه به خبرهای اخیر درمورد تجاوز و تاکید بیشتر مردم بر حجاب بیشتر بنده را بر این داشت که اشاراتی کوچک در این باره نمایم

تجاوز

بعد از انتشار چنین اخباری واکنشهای مردم بعد از کلی دشنام و ناسزا گفتن تاکید بر این میدارند که زن میبایست همواره خود را بپوشاند تا ئر جامعه ای که زندگی میکند مورد آزار اذیت   قرار نگیرد یا انواع تجاوز ها صورت نپذیرد؛ آیا واقعاً حجاب یک مصونیت است؟

 جامعه ای که مردم آن آزاد و بدون حجاب باشند به چه شکلی خواهد بود ؟؟
وقتی در جوامع اروپایی یا آمریکایی میبینیم باوجود نبود حجاب هیچگاه کسی به کسی تجاوز نمیکند (استثناه همیشه است) اما چرا در جوامعه اسلامی جایی که حجاب جزو اصول اخلاقی میباشد این فعل غیر انسانی به مراتب بیشتر  صورت میپذیرد ؟؟!

 در صورتی که در این جوامع نتیجه مطلوب تری را میبایست شاهد بودیم اما میبینیم که چنین نیست چرا؟؟
زیرا وجود حجاب باعث ایجاد تنش در افراد جامعه میشود از آنجا که زن نیازِ به این دارد که زیبایی بدن و سیمای خود را به نمایش بگذارد و مرد هم نیاز دارد که اینها را ببیند در عین حالی که این حق هر دو طرف است باعث رفع تنش در جامعه می گردد
وقتی این حق و نیاز را از هر دوطرف میگیرند باعث وجود این چنین رویدادهایی مثل تجاوز میگردد

 مردان نخست زیبایی های زنان را می بینند سپس به ارزشهای انسانی همدیگر می اندیشند اما تا آن هنگامی که حجاب حاکم برجامعه باشد شاهد چنین رویدادهایی خواهیم بود زیرا  ارزشهای انسانی دیگر جایگاهی نخواهند داشت و زیبایی تنها چیزی خواهد بود که برخی مردان  برای رسیدن به آن دست به هر کاری خواهند زد

 فلسفه حجاب که میبایست زن حجاب را رعایت کند وگرنه مرد شهوتی شده به او تجاوز میکند بیش از اندازه کور اندیشی طرفداران این فلسفه را  همچون آیت الله مطهری که کتابی نیز با   همین نام ” مسئله حجاب ” نوشته اند نشان میدهد

رضا محبی

 
3 Comments

Posted by on September 9, 2015 in september 2015

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: