RSS

Tag Archives: قربانی

عید قربان…پایان یک زندگی‌ عید نیست

قربانی کردن ریشه در دوران ما قبل تاریخ دارد. انسان اولیه که از درک  فهم طبیعت عاجز بود، برای به دست آوردن ترحم خدایان خیالی خود، دست به قربانی کردن حیوانات و انسان‌ها می‌زده، این رسم نزد همه ملل و ادیان به عناوین مختلف موجود بوده است

در تقریبا اکثر ادیان قربانی کردن برای جلب رضایت خدای موهوم مرسوم بوده و تا کنون هم ادامه دارد بدون طرفداری از آئین زرتشت تنها در آئین زرتشت به شدت با قربانی کردن حیوانات مخالفت شده کما اینکه در کتاب مقدس زرتشتیان ” اوستا” قربانی کنندگان حیوانات، کجروان و از راه راست به در شدگان خوانده شده‌اند

اما آغاز قربانی کردن در ادیان ابراهیمی (یهودیت،مسیحیت،اسلام) برگرفته شده از داستان ابراهیم در تورات (فصل پیدایش صفحه ۱۹ آیه ۲۲ امتحان ابراهیم) می‌باشد که خداوند برای امتحان حضرت ابراهیم به خواب او آمده و از او می‌خواهد که پسر خود اسحاق را در راه خداوند قربانی کند ابراهیم هم تصمیم به این کار می‌گیرد و پسرش را به سرزمینی به اسم موریا میبرد که وعده الهی را انجام دهد اما لحظه‌‌ای که کارد را بالا میبرد که پسرش را قربانی کند ندا میاید که ابراهیم دست نگه دار ما دانستیم که تو مطیع امر پروردگار هستی‌ سپس قوچی جهت قربانی کردن میفرستد و ابراهیم چنین می‌کند و آن مکان را * یهوه یری * مینامد که به معنی‌ * خداوند تدارک میبند * است و بر طبق تورات هنوز هم به این نام معروف می‌باشد ،این داستان بخودی خود مضحک می‌باشد اما نکتهٔ قابل ملاحظه این است که در تورات این اسحاق هست که قرار است قربانی شود در حالی‌ که در قرآن پسر ابراهیم اسماعیل می‌بایستی قربانی شود، من برای دسترسی‌ راحت تر تصویری از این صفحه تورات گرفته که بعد از اتمام این پاراگراف درج خواهم کرد همچنین کتاب کامل تورات رو به فارسی در پایان مقاله جهت دانلود خواهم گذاشت

فصل پیدایش صفحه ۱۹ آیه ۲۲ امتحان ابراهیم

 :در انجیل متی فصل ۵ آیه ۲۳ می‌خوانیم که

پس اگر نذری داری و میخواهی‌ در خانه خدا قربانی کنی‌ و همان لحظه به یادت آیاد که دوستت رنجیده است،گوسفند را همانجا رها کن و اول برو از دوستات عذر خواهی‌ نما و با او آشتی‌ کن ؛آنگاه بیا و نزرت را به خدا تقدیم کن

انجیل متی فصل ۵ آیه ۲۳

و اما در اسلام نخست نگاهی‌ می‌کنیم به داستان ابراهیم در قرآن سوره الصافات آیه ۱۰۲ تا  ۱۰۳

قرآن سوره الصافات آیه ۱۰۲ تا ۱۰۳

تفاوت‌های زیادی بین تورات و قرآن وجود دارد, همانطور که در چند سطر بالا  ذکر کردم که در تورات این اسحاق بوده که میبایست قربانی میشد اما در قرآن اسماعیل اگرچه نامی‌ از اسماعیل در قرآن به میان نیامده است

تا بدینجا فهمیدیم که قربانی کردن از کجا سرچشمه می‌گیرد اما محور اصلی‌ صحبتهای من این است که چرا مردم ما پا فشاری بر این کشتن حیوانات زبان بسته به روش اسلام ناب محمدی را دارند, حیوان زجر می‌کشد که ذبح اسلامی انجام شود ،در آن زمان شک الکتریکی ،شلیک با تفنگ نبود مسلمانان مجبور بودند با خنجر حیوان بی‌چاره را به قول اسلامیون ذبح اسلامی کنن اما امروز باز هم شاهد این گونه ذبح‌های اسلامی هستیم،کشتار حیوانات در روز عید قربان درست مانند کشتار انسانهاست ،دیدن چنین صحنه هایی چه تاثیر منفی‌ در روان کودکان مان میتواند داشته باشد،آیا نام یک کشتار دسته جمعی را میتوان عید گذاشت ؟
چرا مسلمانان روزی بنام روز صلح و حمایت از حیوانات ندارند ؟؟
اگر قربانی کردن حیوانات و این همه خونریزی و جنایت به فرمان خداست آیا نباید به حقانیت چنین ادیان و خدایان جنایتکاری شک کرد ؟؟

:به گونه‌ای که در مراسم عروسی، بازگشت مسافر از سفر، بیماری، خرید خانه یا اتومبیل و برای سلامت فرزندان قربانی صورت می‌گیرد

قربانی

 

این چه خدای ظالمی است که تنها با ریختن خون رضایتمند میگردد،به امید روزی که مردم کشورم و کشور‌های دیگر اسلامی این خرافات اسلام و دین را کنار گذشته و خردورزی را پیشه نمایند

:دانلود کتاب تورات موسی در لینک زیر می‌باشد

دانلود کتاب تورات

رضا محبّی

 
2 Comments

Posted by on October 7, 2014 in october 2014

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: