RSS

(وجود ۳ خدای مختلف در ۳ دین توحیدی (یهودیت،مسیحیت و اسلام

01 Feb

اصل زیربنائی هر سه آئین ”توحیدی“ این است که آفریننده و گرداننده‌یِ کائنات خدایِ واحدی است که در تورات یهوه، در انجیل پدر آسمانی و در قرآن الله نام دارد. در هر سه‌یِ این کتاب‌ها آفرینش کائنات و خلقتِ آدم به‌دستِ این خداوند به‌صورتی مشابه روایت شده است. پیامبرانی که وی برایِ نوع بشر می‌فرستد پیامبرانی مشترک هستند، و قوانین مذهبی که اعلام می‌دارد قوانینی غالباً مشابهند. با اینهمه، ماهیتِ آسمانی و زمینی این خدا در آئین‌هایِ یهودی و مسیحی و اسلام به‌صورتی چنان بنیادی با یکدیگر تباین و گاه صریحاً تناقض دارد که غالباً یکی دانستن این سه خدا را غیرممکن می‌کند. جهانِ توحیدی اگر هم در تئوری یک خدایِ واحد بیش ندارد، در عمل دارایِ سه خدا است که وجوهِ اختلافِ آن‌ها بیش‌تر از وجوهِ مشترکشان است.
خدایِ تورات که يهوه نام دارد (و در تورات 6823 بار از او نام برده شده است) صرفاً خدایِ قوم يهود است و خودش نيز خدایی صددرصد يهودی است. پیامبرانی که از جانبِ خود می‌فرستد منحصراً پیامبرانِ ملتِ یهودند و به کفر یا ایمانِ دیگران کاری ندارند. تعالیم و قوانین آنان کلاً بر این محور می‌گردد که منافع خاص قوم یهود از هر راهی که لازم باشد حفظ شود، ولو این مستلزم آن باشد که مسائل اخلاقی و انسانی بسیاری زیر پا گذاشته شوند و حقوق مشروع ملت‌هایِ دیگری نادیده گرفته شوند یا کسانِ بسیاری به‌ناحق کشته شوند. در جریانِ حوادثِ روزمره یا وقایع مهم از قبیل جنگ‌ها و بلایایِ آسمانی و زمینی، یهوه شخصاً از آسمان به زمین می‌آید تا مسائل مربوط به قوم برگزیده‌یِ خود را مستقیماً سرپرستی و در صورتِ ضرورت اداره کند، و در همه‌یِ این موارد در موضع یک خدایِ یهودی عمل می‌کند و نه خدایِ همه‌یِ اقوام و همه‌یِ سرزمین‌ها. با پیغمبر خودش قرارداد می‌بندد که اگر پسرانِ اسرائیل ختنه شوند او در عوض سرزمین کنعان را برایِ همیشه به آن‌ها ببخشد، و بعداً نیز شهرهایِ متعددِ این سرزمین را یکی پس از دیگری تسلیم آن‌ها می‌کند با این شرط که در هیچ‌کدام از آن‌ها نه تنها مرد و زن و کودک بلکه گاو و گوسفند و بزغاله و سگ و گربه‌ای را نیز زنده نگذارند. با یک پیغمبرش کباب و آب‌گوشت می‌خورد و زیر درخت استراحت می‌کند. با پیغمبر دیگرش کشتی می‌گیرد و زورش به او نمی‌رسد. در شبِ تاریک دنبالِ پیغمبر دیگرش در بیابان می‌دود تا او را به‌علتِ ختنه‌نبودن بکشد

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 1, 2014 in february 2014

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: