RSS

چرا در قرآن حرفی از برف زده نشده !؟

05 Jan
در قران هیچگاه حرفی از برف زده نشده است 
چرا ؟
چون در گرمای سوزان صحرای عربستان سعودی برفی نمی باریده که توجه مولف قرآن را به خود جلب کند تا در مورد آن سخن گوید . 

این بدان معناست که محمد، هرگز برفی را ندید و یا در مورد آن آشنایی نداشت که در مورد آن در قرآنش اشاره ای داشته باشد.

و اگر در عربستان برف می آمد امروزه احکام در مورد برف هم در اسلام وجود داشت . مثلا:

– درست کردن آدم برفی حرام است 
– گوله برف بازی برای زنان حرام است 
– خوردن برف شفا دهنده است 
– اسکی حرام است  و اسکی باز کافر محسوب می گردد و گردن زدن او جهاد در راه الله به شمار می آید
– در صورت نبودن آب برای وضو، با برف باید تیمم گرفت 
– برای راه رفتن روی برف باید اول پای راست را گذاشت
– دو رکعت نماز خوندن روی برف، ثواب هزار رکعت را دارد
– پیش از پارو کردن برف، باید سوره برف را خواند
– در صورت نباریدن برف، دعای برف باید خوانده می شد
– خواندن نماز وحشت در هنگام بارش برف واجب بود 
و صدها خرافات دیگه برای برف ساخته می شد 
در واقع شانس آوردیم که برفی در عربستان نمی آمده ، در غیر این صورت که فصل زمستان هم همانند ماه رمضان فصلی می شد پر درد سر با قوانین من در آوردی محمد زنباره برای تحمیق هر چه بیشتر مردم و به جیب زدن پول و زن آنان

 

 ناشناس
 
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 5, 2014 in january 2014

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: